ഡിജിറ്റല്‍ ലോക്കറുണ്ടാക്കൂ..വരുമാനം നേടൂ...

ഡിജിറ്റല്‍ ലോക്കറുണ്ടാക്കൂ..
വരുമാനം നേടൂ...
ഒരു ഡിജിറ്റല്‍ ലോക്കറിന് 2 രൂപ CSC നല്കുന്നു.
VLD ID യും ആധാര്‍ നമ്പരും digital.locker.csc@gmail.com എന്ന ഇമെയിലിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. മിനിമം 100 ഡിജിറ്റല്‍ ലോക്കറുകള്‍ ജൂണ്‍ 30 നകം ഉണ്ടാക്കണം എങ്കില്‍ മാത്രമേ ഈ ഓഫര്‍ ലഭിക്കൂ.

ബാങ്കിംഗ് കിയോക്സിനുപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ഫിംഗര്‍ സ്കാനര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഫിംഗര്‍ സ്കാനിംഗ് നടത്താം. digilockerസൈറ്റില്‍ നിന്നു തന്നെ Scanner driver ഉം supporting files ഉം download ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

വേഗമാകട്ടെ ഈ സുവര്‍ണ്ണാവസരം ഉപയോഗിക്കൂ.
ഡിജിറ്റല്‍ വിപ്ലവത്തില്‍ അണി ചേരൂ......

സംശയ നിവാരണത്തിന് വിളിക്കാം... 9496874175


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.